Manuele therapie

Met manuele therapie kan je niet enkel gewrichten met bewegingsbeperking en spieren losmaken, zoals (chronische) nek- en rugklachten, maar wordt er ook aan neurogene mobilisaties gedaan waarbij het zenuwstelsel behandeld wordt. Het lichaam wordt zo als één geheel gezien. Niet alleen de samengang van spieren, gewrichten, zenuwen, bindweefsel, ..., maar ook de interactie tussen de anatomische, biomechanische, fysiologische en psychologische werking van het lichaam wordt benadrukt in deze therapie. Er wordt bekeken of de oorzaak op de plaats van de pijn ligt of als er andere factoren meespelen in de oorzaak van de klachten. Zowel specifieke mobilisaties en/of manipulaties ("kraken") als spier- en zenuwtechnieken kunnen dan aangewend worden om uw klachten zo gericht mogelijk te verhelpen. 

KineTica
Titecastraat 130
8200 Sint-Michiels